Niedobory Witaminowe i Mineralne – Jakie?

W ciągu ostatnich dwóch dekad liczni naukowcy i badacze na całym świecie sprawdzali wpływ niedoboru witamin i minerałów na objawy zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Większość badań dotyczących braków mineralnych odbywa się na dzieciach co nie zmienia faktu, że u dorosłych wyglądać mogą podobnie. Badanie wykazują że, dzieci z ADHD często cierpią z powodu niedoborów mikroelementów i witamin we krwi. Oto grupy witaminowe jakich może brakować:

Witaminy z grupy B

Norwescy naukowcy z Uniwersytetu w Bergen analizowali próbki krwi 133 pacjentów z ADHD i 131 osób kontrolnych w wieku od 18 do 40 lat. Uczestnicy badania z ADHD mieli niższe stężenia witamin B2, B6 i B9 (kwas foliowy) we krwi w porównaniu do zdrowej grupy kontrolnej.

Witamina D

Wiele badań potwierdziło wpływ witaminy D na produkcję neurotransmiterów dopaminy i serotoniny w organizmie, a także na szereg czynników neurotroficznych. Obecnie nauka uważa, że ADHD może być związane z niedoborem dopaminy, a nadmierna aktywność może być spowodowana niedoborem serotoniny.

Zespoły badawcze z Kataru i Turcji odkryły, że poziom witaminy D3 we krwi (25-OH-witamina D3) u dzieci i młodzieży z ADHD jest istotnie niższy niż u zdrowych rówieśników.

Naukowcy opublikowali dwie prace badawcze, które analizowały wpływ witaminy D na objawy ADHD. Jedno z badań przeprowadzono na 50 dzieciach z ADHD i 40 zdrowych rówieśnikach. Połowa uczestników otrzymywała witaminę D, a reszta przyjmowała placebo. Podawanie witaminy D skutkowało poprawą uwagi, impulsywności i nadpobudliwości u dzieci z ADHD.

Podobne wyniki przyniosło drugie badanie, w którym uczestniczyło 70 nadpobudliwych dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Przez trzy miesiące połowa badanych codziennie przyjmowała 1000 IU (25 mikrogramów) witaminy D3, podczas gdy pozostałe dzieci otrzymywały placebo. Po trzech miesiącach dzieci z grupy przyjmującej witaminę D wykazywały znacznie mniejszą impulsywność w porównaniu do grupy placebo.

Przegląd literatury (metaanaliza) z 2019 roku, który obejmował cztery kliniczne badania podwójnie ślepe z udziałem łącznie 256 dzieci, doszedł do wniosku, że suplementacja witaminą D może zmniejszać objawy ADHD bez poważnych skutków ubocznych.

Żelazo

Wyniki metaanalizy, czyli zebrania i porównania różnych badań w tym temacie, z 2018 roku, opublikowanej przez naukowców z Tajwanu w renomowanym czasopiśmie „Nature”, oraz dwóch badań klinicznych przeprowadzonych przez Hamad Medical Corporation w Katarze i Burdwan Medical College w Indiach, sugerują związek między niskimi poziomami żelaza (żelazo surowicze, ferrytyna) a ADHD u dzieci.

Badania nad ADHD z udziałem pierwiastka śladowego żelaza. Francuscy naukowcy opublikowali w roku 2008 badanie kliniczne z udziałem 23 dzieci z ADHD w wieku od 5 do 8 lat. Wszyscy uczestnicy mieli niskie poziomy żelaza (ferrytyna poniżej 30 mikrogramów na litr) we krwi. Anemia nie występowała u żadnego z badanych.

Osiemnaście dzieci przez 12 tygodni przyjmowało codziennie preparat żelaza (80 miligramów siarczanu żelazowego), a pozostałe pięć otrzymywało placebo. W trakcie badania objawy ADHD w grupie przyjmującej żelazo wyraźnie zmniejszyły się, podczas gdy w grupie placebo pozostały niezmienione

Kwasy tłuszczowe:

Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Purdue doszli do następujących wniosków w ramach badania przypadek-kontrola, że poziomy kwasów tłuszczowych omega-3 w fosfolipidach osocza i erytrocytach grupy ADHD były istotnie niższe w porównaniu do osób kontrolnych, podczas gdy poziomy kwasów tłuszczowych nasyconych były wyższe. Innymi słowy, krew osób z ADHD zawiera znacznie mniej kwasów tłuszczowych omega-3 niż osoby zdrowe.

Naukowe badania obejmujące ogółem ponad 4000 pacjentów analizowały wpływ spożycia kwasów tłuszczowych Omega 3 na objawy ADHD. Wysnuli takie wnioski jak:

1. Wpływ kwasów tłuszczowych Omega 3 na zewnętrzne problemy behawioralne zwłaszcza te związane z relacjami społecznymi.

2. Wpływ na zdrowie psychiczne i umiejętności poznawcze. Metaanaliza zespołu badawczego z King’s College w Londynie i China Medical University Hospital w Taichung (Tajwan).

3. Wpływ na nadmierną aktywność, impulsywność i brak skupienia. Brytyjska naukowiec i dyrektor firmy Nutritional Insight, dr Emma Derbyshire, przeprowadziła w roku 2017 systematyczną ocenę 16 randomizowanych badań kontrolowanych placebo, w których uczestniczyło łącznie 1514 dzieci i młodzieży z ADHD.

4. Trzynaście z tych badań zgłosiło pozytywny wpływ kwasów tłuszczowych Omega 6 i Omega 3 na objawy ADHD, w tym na poprawę nadmiernego ruchliwości, impulsywności, koncentracji, nauki wizualnej, czytania i pamięci krótkotrwałej/pracowniczej.

Powiązanie między witaminą D, kwasami tłuszczowymi Omega 3 a ADHD.

Według informacji od lekarzy z Children’s Hospital Oakland Research Institute w Kalifornii, witamina D oraz kwasy tłuszczowe Omega 3, takie jak kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), wpływają na produkcję, uwalnianie i działanie serotoniny w mózgu.20

Badania dotyczące suplementacji mineraln-witaminowej:

Wyniki badań nad stosowaniem suplementów diety z witaminami i minerałami W roku 2018 zespół badaczy z Nowej Zelandii opublikował podwójnie ślepy badanie, w którym wzięło udział 93 dzieci z ADHD w wieku od 7 do 12 lat. Przez okres dziesięciu tygodni, 47 uczestników przyjmowało codziennie suplement diety zawierający witaminy i minerały, a pozostałe 46 dzieci otrzymywało placebo.

Po dziesięciu tygodniach niemal połowa (47 procent) dzieci w grupie przyjmującej witaminy i minerały wykazywała znaczną lub bardzo znaczną poprawę ogólnego wrażenia klinicznego (Clinical Global Impression Scale, CGI). Dzięki suplementacji, jedna trzecia dzieci w tej grupie była znacznie bardziej skupiona niż wcześniej.

Uczestnicy grupy przyjmującej mikroelementy kontynuowali codziennie suplementację jako jedyną terapię. Po roku psychiatrzy oceniali objawy ADHD, nastrój i poziom lęku. Wynik: U 84 procent dzieci ogólny stan poprawił się znacząco w porównaniu z wartościami początkowymi na początku badania.

Podsumowanie wyników badań Mimo że ADHD ma podłoże genetyczne, wiele czynników wpływa na jego powstanie i przebieg. Aktualne badania naukowe dowodzą, że spożycie witaminy D3, kwasów tłuszczowych Omega 3, żelaza oraz preparatów witaminowo mineralnych może korzystnie wpływać na zachowanie dzieci z ADHD.

Mimo że badania te dotyczą w przeważającej liczbie dzieci uważam, że dorośli mogą mieć podobne niedobory. Będąc dorosłym wszechobecny stres powoduje przepalanie naszych cennych zasobów mineralno-witaminowych. Proszę jednak o rozwagę jeśli chodzi o suplementację. Witaminy i minerały można również przedawkować. Zanim zdecydujesz się coś suplementować zrób badania i skonsultuj je z lekarzem by sprawdzić czy jest to dla ciebie i w jakiej dawce należy stosować suplementację.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *