14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

Błędne informacje na temat ADHD powodują stygmatyzację i zmniejszają wiarygodność osoby dotknięte tym zaburzeniem. Informacje te również zmniejszają wiarygodność lekarzy zajmujących się diagnozowaniem, zapobieganiem, leczeniem tego zaburzenia. Aby podważyć błędne przekonania, poprzez przedstawienie opartych na solidnych dowodach prawdziwych twierdzeniach.

Wnioski te powstały z przeglądu badań które spełniały następujące warunki:
– ponad 2000 uczestników
– metaanaliz z pięciu lub więcej badań
– 2000 lub więcej uczestników 

Wykluczono z niego metaanalizy (analiza grupy badań ja jeden temat), w których nie oceniano możliwości ingerencji firm, z wyjątkiem metaanaliz dotyczących częstości występowania. Wykluczono badania dotyczące leczenia z listą oczekujących lub grupą kontrolną, w której stosowano zwykłe leczenie. 

W wyniku tej pracy powstało 14 empirycznie potwierdzonych stwierdzeń na temat ADHD. Stwierdzenia te zostały zatwierdzone przez 80 autorów z 27 krajów i 6 kontynentów. Treść badania popierają 403 osoby, które przeczytały ten dokument i zgadzają się z jego treścią. Lista osób potwierdzających i zgadzających się z tymi stwierdzeniami znajduje się w linku do badania na końcu artykułu.

Wiele odkryć dotyczących ADHD potwierdzają jednoznaczne stwierdzenie natury, przebiegu, przyczyn i metod leczenia zaburzeń, które są przydatne w ograniczaniu błędnych przekonań i piętna nakładanego na osoby zmagające się z tymi trudnościami.

Stwierdzenia te stanowią aktualizację Międzynarodowego Konsensusu ważnych odkryć naukowych z ostatnich 20 lat. Celem badania było dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji na temat ADHD, popartych obszernym i rygorystycznym materiałem dowodowym co badaczom się udało.

Zespół, który obecnie nazywamy ADHD,
jest opisywany w literaturze medycznej od 1775 roku.

Tutaj więcej …

Diagnoza ADHD postawiona przez licencjonowanego lekarza jest dobrze zdefiniowana i ważna w każdym wieku, nawet w przypadku innych zaburzeń psychicznych, co jest częste.

TUTAJ WIĘCEJ…

ADHD występuje częściej u mężczyzn i występuje u 5,9% młodzieży
i 2,5% dorosłych. Stwierdzono w badaniach przeprowadzonych w Europie, Skandynawii, Australii, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej.

Tutaj więcej…

ADHD rzadko jest spowodowane pojedynczym genetycznym lub środowiskowym czynnikiem ryzyka, ale większość przypadków ADHD jest spowodowana połączonym wpływem wielu czynników genetycznych i środowiskowych, z których każde ma bardzo mały wpływ.

o GENACH>>> o czynnikach środowiska>>> o substancjach toksycznych>>>

Osoby z ADHD często wykazują obniżone wyniki w psychologicznych testach funkcjonowania mózgu, ale testów tych nie można wykorzystać do zdiagnozowania ADHD.

Badania neuroobrazowe wykazały niewielkie różnice w strukturze i funkcjonowaniu mózgu pomiędzy osobami z ADHD i bez ADHD. Różnic tych nie można wykorzystać do diagnozy ADHD.

Osoby z ADHD są narażone na zwiększone ryzyko otyłości, astmy, alergii, cukrzycy, nadciśnienia, problemów ze snem, łuszczycy, epilepsji, infekcji przenoszonych drogą płciową, nieprawidłowości oczu, zaburzeń odporności i zaburzeń metabolicznych.

Osoby z ADHD są narażone na zwiększone ryzyko niskiej jakości życia, zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, przypadkowych urazów, słabych wyników w nauce, bezrobocia, hazardu, nastoletnich ciąż, trudności w kontaktach towarzyskich, przestępczości, samobójstw i przedwczesnej śmierci.

Badania obciążeń ekonomicznych pokazują, że ADHD kosztuje społeczeństwo na całym świecie setki miliardów dolarów rocznie.

Agencje regulacyjne na całym świecie ustaliły, że kilka leków jest bezpiecznych i skutecznych w zmniejszaniu objawów ADHD, jak wykazały randomizowane, kontrolowane badania kliniczne.

skuteczność leków…

Leczenie lekami na ADHD zmniejsza liczbę przypadkowych urazów, urazowych uszkodzeń mózgu, nadużywania substancji psychoaktywnych, palenia papierosów, słabych wyników w nauce, złamań kości, infekcji przenoszonych drogą płciową, depresji, samobójstw, działalności przestępczej i ciąż wśród nastolatek.

Działania niepożądane leków na ADHD są zazwyczaj łagodne i można je złagodzić poprzez zmianę dawki lub leku.

Leki stymulujące stosowane w leczeniu ADHD są skuteczniejsze niż leki niestymulujące, ale są również bardziej podatne na niewłaściwe użycie, niewłaściwe użycie i nadużywanie.

Niefarmakologiczne metody leczenia ADHD są mniej skuteczne niż farmakoterapia objawów ADHD, ale często są przydatne w leczeniu problemów, które pozostają po zoptymalizowaniu leczenia.

Każde z tych twierdzeń oparte jest na kilkunastu różnych badaniach. Dla łatwości czytania artykułu postanowiłam podzielić te badania na osobne artykuły. Pełne wnioski z badania w języku angielskim znajduje się https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *