Jak Powszechne Jest ADHD?

Zgodnie z badaniami ADHD występuje w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Badając ostatnie trzydzieści lat nie występuje ono częściej obecnie, chociaż ze względu na coraz częstsze diagnozy zaburzenia może się wydawać że występuje częściej niż wcześniej. Co ciekawe osoby powyżej 50 roku życia cierpią dużo mniej na ADHD co również powoduje że są sporadycznie leczone.

Analiza 19 badań, w których wzięło udział ponad 55 000 uczestników, wykazała, że ​​5,9% młodych ludzi spełnia kryteria diagnostyczne ADHD. Z kolei inna metaanaliza, obejmująca 135 badań i w sumie około ćwierć miliona młodych ludzi, nie wykazała znaczących różnic w częstości występowania pomiędzy Ameryką Północną a Europą, Azją, Afryką, Ameryką Południową i Oceanią.

Ta sama metaanaliza pokazuje, że nie ma wzrostu częstości występowania ADHD u dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich trzech dekad. Chociaż częstość występowania ADHD nie zmieniła się w tym okresie, duże badania przeprowadzone w USA i Szwecji wskazują, że ADHD jest częściej diagnozowane w ostatnich latach, co jest spowodowane zmianami w praktykach administracyjnych i klinicznych.

W metaanalizie sześciu badań z 5300 uczestnikami, oszacowano, że częstość występowania ADHD w wieku dorosłym wynosi 2,5%. W innej metaanalizie obejmujących 13 krajów i ponad 26 000 uczestników, oszacowano, że 2,8% dorosłych spełnia kryteria ADHD. 

ADHD występuje rzadziej u dorosłych w porównaniu z młodzieżą jest zgodna z metaanalizą 21 badań z 1600 uczestnikami. Tylko co 6 osoba w wieku 25 lat nadal spełnia pełne kryteria diagnostyczne ADHD, a u około połowy występują oznaki resztkowych objawów ADHD.

Metaanaliza dziewięciu badań, w których wzięło udział łącznie ponad 32 000 starszych osób dorosłych. Częstość występowania choroby u młodych dorosłych wynosi 2,2% w oparciu o skalę oceny ADHD i spada do 1,5% w przypadku osób w wieku co najmniej pięćdziesięciu lat. Z innej metaanalizy w której skład wchodzi siedmiu badań z udziałem ponad 11,7 miliona uczestników, wykazuje, że ​​częstość występowania choroby u osób w wieku co najmniej pięćdziesięciu lat wynosi zaledwie 0,2%. Trzecia metaanaliza obejmująca cztery badania z udziałem ponad 9,2 miliona uczestników, wykazała, że leczenie ADHD wśród u osób w wieku co najmniej pięćdziesięciu lat jest niezmiernie rzadkie i wynosi zaledwie 0,02%. Wszystkie trzy metaanalizy były wykonanie przez tych samych badaczy.

Na podstawie metaanalizy 19 badań obejmujących ponad 150 000 czarnoskórych młodych ludzi w wieku poniżej 18 lat w USA wysnuto wniosek, że ​częstość występowania ADHD wynosi 14%. Na podstawie tego badania doszli do wniosku, że

„Osoby rasy czarnej są bardziej narażone na rozpoznanie ADHD niż ogólna populacja USA. Wyniki te podkreślają potrzebę zwiększenia oceny i monitorowania ADHD wśród osób rasy czarnej z różnych środowisk społecznych”

Ostatnie z metaanaliz w tym temacie stworzona na podstawie 29 badań biorących pod uwagę oceny objawów przez rodziców. W badaniu ocen rodziców wzięło udział ponad 42 000 uczestników, oraz ocen nauczycieli w których wzięło wzięło udział ponad 56 000 uczestników. Wniosek z tego badania był następujący: wśród młodzieży stosunek płci męskiej do żeńskiej wynosi mniej więcej dwa do jednego.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *