Geny jako Przyczyna Występowania ADHD?

U większości osób najczęstszymi powodami wystąpienia ADHD są czynniki genetyczne i środowiskowe które się na siebie nakładają.  W tym artykule zajmiemy się czynnikiem genetycznym. Jednak czynniki środowiskowe również podnoszą ryzyko wystąpienia ADHD. Są to trudne sytuacje mające miejsce w bardzo wczesnym etapie życia. Jest to okres płodowy lub wczesny okres poporodowy. W rzadkich przypadkach objawy podobne do ADHD mogą być spowodowane: skrajnie trudnymi sytuacjami we wczesnym okresie życia, pojedynczą nieprawidłowością genetyczną lub urazem który spowodował uszkodzeniem mózgu we wczesnym okresie życia. O czynnikach środowiskowych w innym artykule.

Przegląd 37 badań na bliźniętach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Skandynawii i Australii wykazały, że geny i ich interakcja ze środowiskiem odgrywają zasadniczą rolę w wywoływaniu ADHD.

Czy geny powodują ADHD.

W badaniu obejmującym cały genom międzynarodowy zespół przeanalizował DNA ponad 20 000 osób z ADHD i ponad 35 000 osób bez ADHD ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Skandynawii, Chin i Australii. Zidentyfikowano wiele genów które stanowią czynnik ryzyka, ale występowanie danego genu nie przesadzało możliwości wystąpienia ADHD. Badanie to potwierdziło jednak że powodem wystąpienia może być połączenie kilku genów jednocześnie. Co oznacza, że pojedyncze geny mają bardzo mały wpływ, ale jeśli występują w większej ilości, zwiększa ryzyko wystąpienia tego zaburzenia. To ryzyko powiązane jest również nieprawidłowościami psychologicznymi i kilkoma zaburzeniami psychicznymi.

Jakie geny są podejrzane?

Inna metaanaliza wskazała kilka genów które mogą być odpowiedzialne na chorobę, ale brakuje wystarczających badań by ten związek potwierdzić. Podejrzane są takie geny jak: ANKK1DAT1LRP5  i LRP6, SNAP25, ADGRL3, DRD4 i BAIAP2.

Do zachorowania potrzeba wiele genów które musza współwystępować a to powoduje, że objawy ADHD w populacji są słabsze. W populacji gdzie u osób występuje duża ilość genów mogących wywoływać ADHD częściej diagnozuje się ADHD, stany lękowe lub depresję.

Mutacje i nieprawidłowości genowe?

ADHD może być również wynikiem rzadkich mutacji pojedynczych genów lub nieprawidłowości chromosomów. Po przeanalizowaniu DNA ponad 8000 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i/lub ADHD oraz 5000 dzieci z grupy kontrolnej zauważono zwiększony odsetek rzadkich mutacji genetycznych w porównaniu z grupą kontrolną.

Badania pokrewne na temat DNA pokazują, że geny i środowisko podejrzewane za wywoływanie ADHD występują również w wielu innych zaburzeniach psychicznych (np. schizofrenii, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania i zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) oraz somatycznych. zaburzenia (np. migrena i otyłość). 

Dowody na wspólne ryzyko pochodzące z czynnika genetycznego i środowiskowego wśród chorób sugerują, że zaburzenia te mają również wspólne pochodzenie. Zaburzają one regulację rozwoju układu nerwowego i powodują zmiany w mózgu prowadzące do wystąpienia zaburzenia.

Bardzo duże badania o powiązaniach między chorobami sugeruje, że ADHD ma wspólne przyczyny genetyczne lub rodzinne z chorobami autoimmunologicznymi, spodziectwem (wrodzoną wadą układu moczowo-płciowego dotykającą chłopców) i niepełnosprawnością intelektualną.

Podobne wpisy

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *