Substancji Toksycznych Zwiększających Ryzyko ADHD

W środowisku naturalnym występuje wiele substancji toksycznych. Niektóre z tych substancji mogą przyczyniać się do wyższego ryzyka wystąpienia ADHD. Istnieje kilka badan które pokazują powiązania między wystąpieniem ADHD a stwierdzeniem substancji toksycznej w organizmie. Poniżej zapoznam cię z takimi substancjami pierwszą z nich jest:

1. Ołów

Zatrucie ołowiem jest w obecnych czasach bardzo rzadkie, leczenie polega na podaniu leków wiążących i usuwających ołów z organizmu. Ołów jest również pierwiastkiem który kumuluje się w organizmie co znaczy że jego ilość może się w organizmie powoli zwiększać. Jednym z badań w temacie powiązania ADHD z ołowiem jest metaanaliza składająca się z 14 badań z udziałem ponad 17 000 dzieci. Wykazuje ona, że​​ wyższy poziom ołowiu we krwi był powiązany z czterokrotnie większym ryzykiem wystąpienia ADHD. Inne badanie badanie przeprowadzone pe USA, wykazało, że osoby z poziomem ołowiu we krwi w górnej jednej trzeciej były 2,3 razy bardziej narażone na ADHD w porównaniu z osobami w dolnej trzeciej części. Podobne badanie, w którym wzięło udział ponad 4700 młodych ludzi z tego samego ogólnokrajowego badania, wykazało, że osoby z najwyższym poziomem ołowiu we krwi na piątym miejscu były czterokrotnie bardziej narażone na ADHD w porównaniu z osobami z najniższym poziomem ołowiu.

2. Papierosy

Trudnym tematem wiązanym z występowaniem ADHD są również papierosy palone przez matkę. Trzy metaanalizy obejmujące ponad dwadzieścia badań z trzema milionami osób wykazały, że narażenie w okresie prenatalnym na palenie przez matkę wiąże się z ponad 50% wzrostem częstości występowania ADHD. Chociaż związek ten znika po wzięciu pod uwagę wywiadu rodzinnego. Wywiad wykazuje, że związek pomiędzy paleniem w czasie ciąży i ADHD jest wynikiem występowania czynników rodzinnych lub genetycznych, które zwiększają ryzyko zarówno palenia, jak i ADHD. Dlatego w tym wypadku nie mamy 100% pewności ale może jednak palenie papierosów nie jest warte zwiększonego ryzyka.

Zbadano również zjawisko palenia biernego które oparto na metaanalizie dziewięciu badań przeprowadzonych na trzech kontynentach i obejmujących ponad 100 000 uczestników. Wynik badania daje do myślenia. Narażenie w dzieciństwie na bierne dym papierosowy wiązało się z o 60% większym prawdopodobieństwem wystąpienia ADHD. Nie wynika jednak jasno w jakim stopniu to prawdopodobieństwo jest powiązane z biernym paleniem, a w jakim spowodowane czynnikami zakłócającymi.

3. Barwniki Spożywcze

Barwniki spożywcze w naszym życiu są obecne na każdym kroku. Dlatego też kilka badań wzięło je pod lupę. Wynikiem jednej z metaanaliz 15 badań z grupa placebo i przeprowadzonymi w taki sposób ze ani uczestnik ani badacz nie miał możliwości dowiedzieć się która grupa jest badana a która placebo. Wynikiem tego badania jest stwierdzenie, że sztuczne barwniki spożywcze powodują niewielki wzrost nadpobudliwości u dzieci. Inna metaanaliza, obejmująca 20 badań, wykazała bardzo niewielki wzrost objawów ADHD, w tych badaniach oceny zachowania dokonywali rodzice, a nie nauczyciele czy inni obserwatorzy.

4. Paracetamol – acetaminofen

Tutaj jestem troszkę zszokowana, że zażywanie tak powszechnego leku przeciwbólowego w ciąży może mieć konsekwencje dla dziecka. Badanie przeprowadzone w Tajwanie obejmujące ponad 10 000 urodzeń wykazano, że stosowanie acetaminofenu przez matkę w czasie ciąży wiązało się z o 33% większym prawdopodobieństwem wystąpienia ADHD u ich dzieci. W innym badaniu, w którym wzięło udział 113 000 potomstwa z Norweskiego badaniu kohortowym* Matek i Dzieci oraz Norweskiego Rejestru Pacjentów, w tym 2246 z ADHD, stwierdzono zależność dawka-odpowiedź pomiędzy stosowaniem przez matkę acetaminofenu w okresie prenatalnym a ADHD.

5. Leki przeciwpadaczkowe – walproinian

Jak wiadomo leki mogą powodować różne konsekwencje w tym wypadku są to leki przeciwpadaczkowe przyjmowane przez kobiety w ciąży. W ogólnokrajowym badaniu, w którym wykorzystano duńskie rejestry krajowe, objęto 913 000 dzieci urodzonych w latach 1997–2011. Dzieci które były narażone na walproinian – leku przeciwpadaczkowy przyjmowany przez natkę w ciąży wiązała się z o 50% większym ryzykiem wystąpienia ADHD. Co interesujące istnieją również inne leki przeciwpadaczkowe w przypadku których nie stwierdzono tego powiązania.

6. Ftalany

Ftalany to takie małe cząsteczki, które są dodawane do różnych rzeczy, takich jak kosmetyki, perfumy, farby, lakiery, kleje, a nawet ręczniki papierowe. Ftalany zanieczyszczają również powietrze i mogą być tą drogą wchłaniane. Czasami są one używane do produkcji zabawek. Niestety, ftalany mogą być szkodliwe dla zdrowia, szczególnie dla dzieci i np. podnoszą ryzyko zachorowania na astmę, mogą wpływać na działanie niektórych hormonów, co prowadzi ostatecznie do uszkodzeń układu nerwowego u dzieci. Niektóre plastyfikatory rozkładają się w organizmie w ciągu kilku godzin, podczas gdy inne mogą pozostawać w organizmie przez kilka dni. W badaniu norweskiego rejestru z kwalifikującej się populacji liczącej ponad 24 000 dzieci wybrano losowo 297 dzieci z ADHD i 553 dzieci z grupy kontrolnej. U dzieci matek które miały najbardziej podwyższony poziom metabolitów ftalanów w porównaniu z resztą testowaną, ryzyko wystąpienia ADHD w dzieciństwie było trzy razy większe w porównaniu z dziećmi matek z dolnego kwintyla, po uwzględnieniu czynników zakłócających, takich jak wiek matki w chwili porodu, płeć dziecka, wykształcenie matki, stan cywilny i palenie przez matkę w okresie prenatalnym.

7. Pestycydy fosforoorganiczne

Pestycydy fosforoorganiczne to substancje chemiczne, które są używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych. Są one stosowane w celu ochrony roślin przed szkodnikami, takimi jak owady, grzyby i chwasty. Niestety, pestycydy fosforoorganiczne są szkodliwe dla zdrowia i mogą wpływać na działanie niektórych hormonów, co prowadzi ostatecznie do uszkodzeń układu nerwowego u dzieci, powodować problemy z płodnością, choroby serca, cukrzycę, astmę i wiele innych. Pestycydy fosforoorganiczne są silnymi neurotoksynami. W próbie 1139 dzieci z populacji USA dziesięciokrotny wzrost stężenia metabolitu fosforoorganicznego, alkilofosforanu dimetylu (DMAP), był powiązany z 55% wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia ADHD. U dzieci z wykrywalnym poziomem najczęściej wykrywanego metabolitu DMAP ryzyko wystąpienia ADHD było dwukrotnie wyższe w porównaniu z dziećmi z niewykrywalnym poziomem.

8. Zanieczyszczenie Powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest badane poprzez podzielenie go na 3 klasy. Tutaj mam dobrą wiadomość. Metaanaliza badań nie wykazała istotnego wpływu trzech klas zanieczyszczeń powietrza – cząstek stałych (sześć badań, ponad 51 000 osób) i tlenków azotu (pięć badań, ponad 51 000 osób). Ogólnokrajowe, podłużne badanie kohortowe*, w ramach którego wykonano ponad 16.000 par matka-niemowlę z poziomem substancji zanieczyszczających powietrze, nie wykazało związku pomiędzy poziomem drobnych cząstek stałych, poziomem dwutlenku siarki lub dwutlenku azotu w czasie ciąży a rozpoznaniem ADHD w ciągu pierwszych ośmiu lat życia potomstwa. Okazało się, że ryzyko wystąpienia ADHD jest o 25% większe w przypadku narażenia na tlenek azotu, częstą substancję zanieczyszczającą ruch uliczny.

W ogólnokrajowym badaniu kohortowym* wykorzystano południowokoreański rejestr krajowych ubezpieczeń zdrowotnych w celu zidentyfikowania wszystkich 7200 przyjęć do szpitala nastolatków z pierwotnym rozpoznaniem ADHD w latach 2013–2015 oraz codziennych odczytów trzech substancji zanieczyszczających powietrze z 318 stacji monitorujących rozmieszczonych w całym kraju w tym samym okresie . Ustalono, że skoki stężenia dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i cząstek stałych były powiązane odpowiednio z 47%, 27% i 12% wzrostem liczby przyjęć do szpitala z powodu ADHD w kolejnych dniach. Nie stwierdzono znaczących różnic między nastolatkami płci męskiej i żeńskiej ani między nastolatkami starszymi i młodszymi.

9. Syntetyczne związki fluoru

Mamy tu na uwadze substancje perfluoroalkilowe czyli syntetyczne związki fluoru, w których cząsteczce jest wiele atomów fluoru przyłączonych do łańcucha alkilowego go wiążącego. Są one powszechnie stosowane w przemyśle, w tym w produkcji powłok ochronnych, impregnatów, farb, klejów, a także w produktach codziennego użytku, takich jak kosmetyki, odzież, meble, opakowania i wiele innych. W metaanalizie dziewięciu europejskich badań populacyjnych obejmujących 4826 par matka-dziecko zbadano związek między narażeniem na substancje perfluoroalkilowe (PFAS) poprzez mleko matki w okresie niemowlęcym a rozwojem ADHD. Nie stwierdzono powiązań z ADHD u potomstwa.

10. Cukier

Ostatnia metaanaliza dotyczy cukru, o którym wiemy jak bardzo negatywnie działa na organizm, dlatego też został tu umieszczony jako substancja toksyczna. Jednak w przypadku ADHD metaanaliza siedmiu badań obejmujących łącznie ponad 25 000 uczestników z sześciu krajów na trzech kontynentach nie znalazła dowodów na związek między spożyciem cukru a ADHD u młodzieży.

*badanie kohortowe: to jeden z rodzajów badań obserwacyjnych, w których nie zaszła żadna interwencja badacza. Polega ono na ocenie wystąpienia określonego zjawiska w grupach osób narażonych i nienarażonych na dany czynnik.

Podobne wpisy

2 komentarze

  1. Pouczająca lektura! Doceniam szczegółowość i dokładność. Szkoda tylko, że niektóre fragmenty są zbyt techniczne dla laików. Mimo to, świetne źródło wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *