Skuteczność Leków na objawy ADHD na podstawie badań klinicznych.

Tym artykule omówię, jak leki wpływają na objawy ADHD na podstawie przeprowadzonych badań. Zaczniemy od tego, że protokoły stosowania leków w leczeniu ADHD są szczegółowo opisane w wytycznych przygotowanych przez stowarzyszenia zajmujące się opieką zdrowotną. Możemy więc opierać się na wnioskach wyciąganych z tych wytycznych.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, leki pobudzające wykazują skuteczność w zmniejszaniu uczucia lęku o 14% w porównaniu z placebo. Dodatkowo stymulanty okazują się bardzo skuteczne w redukcji agresji, zachowań opozycyjnych oraz problemów z zachowaniem u młodzieży z ADHD, zarówno z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, jak i bez nich. Nauczyciele zauważają pozytywne efekty w zakresie zachowania, a według oceny rodziców, stymulanty są umiarkowanie skuteczne.

Oto lista najczęściej przebadanych stymulantów które pomagają w redukowaniu obrywów ADGD.

 • Amfetaminy to leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy Uważa się, że poprawiają one koncentrację, zmniejszają impulsywność i nadpobudliwość u osób z ADHD, ponieważ zwiększają stężenie neuroprzekaźników, takich jak dopamina i noradrenalina, w mózgu. Leki amfetaminy są dostępne pod różnymi nazwami handlowymi, takimi jak Adderall, Dexedrine, Vyvanse, itp. Leki te są skuteczne, ale mogą mieć również skutki uboczne, takie jak bezsenność, zmniejszenie apetytu, bóle głowy, zaburzenia nastroju.
  Na podstawie metaanaliy wywnioskowano że, jej przyjmowanie wiązało się z dużą poprawą we wszystkich grupach wiekowych (młodzież 6 badań z 2179 uczestnikami, dorośli 5 badań z 1521 uczestnikami). Wiemy również, że ​​trzy pochodne amfetaminy (dekstroamfetamina, lisdeksamfetamina i mieszane sole amfetaminy) są powiązane z umiarkowanym zmniejszeniem objawów ADHD. W innej metaanaliza, obejmująca 216 młodych ludzi, dowiadujemy się, że ​mieszane sole amfetaminy (l lekach pod nazwą Addarall) są nieco skuteczniejsze w zmniejszaniu objawów ADHD niż metylofenidat.
 • Guanfacyna to lek, który działa na receptory adrenergiczne w mózgu i zmniejsza nadpobudliwość i impulsywność u osób z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Jest to lek o przedłużonym uwalnianiu, który podaje się raz dziennie. Lek ten jest dostępny pod nazwą handlową Intuniv i jest zarejestrowany w Unii Europejskiej do leczenia ADHD u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne. W metaanalizie (7 badań, 1930 uczestników) wywnioskowano że, doprowadza do umiarkowanej poprawy u dzieci. 
 • Metylofenidat to lek, który pobudza ośrodkowy układ nerwowy i poprawia koncentrację i zmniejsza impulsywność u osób z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek ten działa przez zwiększanie stężenia dopaminy i noradrenaliny w mózgu, które są neuroprzekaźnikami odpowiedzialnymi za motywację i nagrodę. Metylofenidat jest dostępny w postaci tabletek lub kapsułek o natychmiastowym lub przedłużonym uwalnianiu. Lek ten jest skuteczny, ale może mieć również skutki uboczne, takie jak bezsenność, zmniejszenie apetytu, bóle głowy, zaburzenia nastroju. Występuje on w lekach takich jak Retalin, Medikinet, Concerta.
  W Metaanalizach przyjmowanie leku wiązało się ze znaczną poprawą u młodzieży (9 badań, 2677 uczestników) i umiarkowaną poprawą u dorosłych (11 badań, 2909 uczestników). 
  W jednej metaanalizie to nauczyciele i rodzice byli osobami oceniającymi zachowanie uczniów z ADHD. Wynik tej metaanalizy był taki, że ​​metylofenidat powoduje umiarkowaną do dużej poprawę w zakresie objawów ADHD. Oprócz czystej postaci leku mamy też pochodną taką jak deksmetylofenidat który silnie zmniejszał objawy ADHD u młodzieży w porównaniu z placebo, trzykrotnie częściej działał. ​Zauważono również że wyższe dawki powodują większą poprawę. ​Metaanaliza wykazała umiarkowaną do silnej poprawę objawów ADHD po podaniu metylofenidatu u pacjentów z ADHD z granicznym funkcjonowaniem intelektualnym lub niepełnosprawnością intelektualną.
 • Atomoksetyna to lek, który działa na receptory adrenergiczne w mózgu i zmniejsza nadpobudliwość i impulsywność u osób z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Jest to lek o przedłużonym uwalnianiu, który podaje się raz dziennie. Lek ten jest dostępny pod nazwą handlową Intuniv i jest zarejestrowany w Unii Europejskiej do leczenia ADHD u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne.
  Na podstawie metaanaliz wywnioskowano że, spowodowała umiarkowaną poprawę we wszystkich grupach wiekowych (21 badań z udziałem młodzieży i 3812 uczestników, dorośli: 11 badań z udziałem 3377 uczestników). Co ciekawe u młodych osób stwierdzono związek atomoksetyny z niewielkim zmniejszeniem objawów emocjonalnych.

Biorąc pod uwagę skutki uboczne stosowania tych leków, najlepszym stosunkiem korzyści do ryzyka był metylofenidat w przypadku dzieci i młodzieży oraz amfetaminy w przypadku dorosłych.

Pełna metaanaliza wraz z linkami do konkretnych badań znajduje się na stronie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/ i jest w języku angielskim.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *