Migreny i ADHD – Pomijane Połączenie ADHD z Bólami Głowy

Migreny i ADHD – Pomijane Połączenie ADHD z Bólami Głowy

Migreny i ADHD współistnieją ze sobą – niestety, niewielu specjalistów bierze pod uwagę to połączenie podczas diagnozy i leczenia. Badania nadal sprawdzają podstawowe związki między tymi stanami, ale wyniki wskazują, że objawy migreny mogą nasilać objawy ADHD. Chociaż rzadko są one łączone, jednak zaburzenia deficytu uwagi z nadpobudliwością (ADHD) i bóle głowy mogą być w…