Substancji Toksycznych Zwiększających Ryzyko ADHD

Substancji Toksycznych Zwiększających Ryzyko ADHD

W środowisku naturalnym występuje wiele substancji toksycznych. Niektóre z tych substancji mogą przyczyniać się do wyższego ryzyka wystąpienia ADHD. Istnieje kilka badan które pokazują powiązania między wystąpieniem ADHD a stwierdzeniem substancji toksycznej w organizmie. Poniżej zapoznam cię z takimi substancjami pierwszą z nich jest: 1. Ołów Zatrucie ołowiem jest w obecnych czasach bardzo rzadkie, leczenie…

Jakie Warunki Życia Sprzyjają Wystąpieniu ADHD

Poza czynnikami generycznymi opisanymi w tutaj, są też czynniki środowiskowe. Jednym z takich czynników są trudne doświadczenia dziecka w okresie przed, porodowym i po porodowym, urazy w głowy w bardzo wczesnym wieku dziecięcym. ale także inne czynniki opisane dalej. Wirusy Jedno z badań długoterminowych na Tajwanie przedstawia tezę, że zachorowanie dziecka na enterowirusa (ER71) ryzyko…

Jak Powszechne Jest ADHD?

Jak Powszechne Jest ADHD?

Zgodnie z badaniami ADHD występuje w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Badając ostatnie trzydzieści lat nie występuje ono częściej obecnie, chociaż ze względu na coraz częstsze diagnozy zaburzenia może się wydawać że występuje częściej niż wcześniej. Co ciekawe osoby powyżej 50 roku życia cierpią dużo mniej na ADHD co…

Jak diagnozuje się ADHD?

ADHD wymaga współpracy kilku specjalistów – przede wszystkim psychologa, psychiatry i pediatry u dzieci, a niekiedy też neurologa, który przeprowadza wywiad z rodzicem lub opiekunem i/lub pacjentem w celu udokumentowania kryteriów zaburzenia. ADHD nie można zdiagnozować na podstawie samych skali ocen, testów neuropsychologicznych ani metod obrazowania mózgu. Do rozpoznania wymagane jest: 1) występowanie przez co najmniej 6…

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

Koncepcja ADHD ma długą historię, zaczynającą się od doniesień klinicznych z krajów europejskich. We wczesnych raportach nie używano terminu „ADHD” ale opisywały one dzieci, u których występowały objawy i upośledzenia obecnie uznawane za ADHD. Najbardziej zbliżony opis kryteriów diagnostyczny ADHD na których opierają się dzisiejsze sposoby diagnozowania powstał w 1845. Stworzył go niemiecki lekarz Heinrich Hoffmann…