14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

Błędne informacje na temat ADHD powodują stygmatyzację i zmniejszają wiarygodność osoby dotknięte tym zaburzeniem. Informacje te również zmniejszają wiarygodność lekarzy zajmujących się diagnozowaniem, zapobieganiem, leczeniem tego zaburzenia. Aby podważyć błędne przekonania, poprzez przedstawienie opartych na solidnych dowodach prawdziwych twierdzeniach. Wnioski te powstały z przeglądu badań które spełniały następujące warunki: – ponad 2000 uczestników – metaanaliz z…