Jakie Warunki Życia Sprzyjają Wystąpieniu ADHD

Poza czynnikami generycznymi opisanymi w tutaj, są też czynniki środowiskowe. Jednym z takich czynników są trudne doświadczenia dziecka w okresie przed, porodowym i po porodowym, urazy w głowy w bardzo wczesnym wieku dziecięcym. ale także inne czynniki opisane dalej. Wirusy Jedno z badań długoterminowych na Tajwanie przedstawia tezę, że zachorowanie dziecka na enterowirusa (ER71) ryzyko…

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

Koncepcja ADHD ma długą historię, zaczynającą się od doniesień klinicznych z krajów europejskich. We wczesnych raportach nie używano terminu „ADHD” ale opisywały one dzieci, u których występowały objawy i upośledzenia obecnie uznawane za ADHD. Najbardziej zbliżony opis kryteriów diagnostyczny ADHD na których opierają się dzisiejsze sposoby diagnozowania powstał w 1845. Stworzył go niemiecki lekarz Heinrich Hoffmann…