Skuteczność Leków na objawy ADHD na podstawie badań klinicznych.

Skuteczność Leków na objawy ADHD na podstawie badań klinicznych.

Tym artykule omówię, jak leki wpływają na objawy ADHD na podstawie przeprowadzonych badań. Zaczniemy od tego, że protokoły stosowania leków w leczeniu ADHD są szczegółowo opisane w wytycznych przygotowanych przez stowarzyszenia zajmujące się opieką zdrowotną. Możemy więc opierać się na wnioskach wyciąganych z tych wytycznych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, leki pobudzające wykazują skuteczność w zmniejszaniu…

Substancji Toksycznych Zwiększających Ryzyko ADHD

Substancji Toksycznych Zwiększających Ryzyko ADHD

W środowisku naturalnym występuje wiele substancji toksycznych. Niektóre z tych substancji mogą przyczyniać się do wyższego ryzyka wystąpienia ADHD. Istnieje kilka badan które pokazują powiązania między wystąpieniem ADHD a stwierdzeniem substancji toksycznej w organizmie. Poniżej zapoznam cię z takimi substancjami pierwszą z nich jest: 1. Ołów Zatrucie ołowiem jest w obecnych czasach bardzo rzadkie, leczenie…

Jakie Warunki Życia Sprzyjają Wystąpieniu ADHD

Poza czynnikami generycznymi opisanymi w tutaj, są też czynniki środowiskowe. Jednym z takich czynników są trudne doświadczenia dziecka w okresie przed, porodowym i po porodowym, urazy w głowy w bardzo wczesnym wieku dziecięcym. ale także inne czynniki opisane dalej. Wirusy Jedno z badań długoterminowych na Tajwanie przedstawia tezę, że zachorowanie dziecka na enterowirusa (ER71) ryzyko…

Geny jako Przyczyna Występowania ADHD?

Geny jako Przyczyna Występowania ADHD?

U większości osób najczęstszymi powodami wystąpienia ADHD są czynniki genetyczne i środowiskowe które się na siebie nakładają.  W tym artykule zajmiemy się czynnikiem genetycznym. Jednak czynniki środowiskowe również podnoszą ryzyko wystąpienia ADHD. Są to trudne sytuacje mające miejsce w bardzo wczesnym etapie życia. Jest to okres płodowy lub wczesny okres poporodowy. W rzadkich przypadkach objawy podobne…

Jak Powszechne Jest ADHD?

Jak Powszechne Jest ADHD?

Zgodnie z badaniami ADHD występuje w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Badając ostatnie trzydzieści lat nie występuje ono częściej obecnie, chociaż ze względu na coraz częstsze diagnozy zaburzenia może się wydawać że występuje częściej niż wcześniej. Co ciekawe osoby powyżej 50 roku życia cierpią dużo mniej na ADHD co…

Jak diagnozuje się ADHD?

ADHD wymaga współpracy kilku specjalistów – przede wszystkim psychologa, psychiatry i pediatry u dzieci, a niekiedy też neurologa, który przeprowadza wywiad z rodzicem lub opiekunem i/lub pacjentem w celu udokumentowania kryteriów zaburzenia. ADHD nie można zdiagnozować na podstawie samych skali ocen, testów neuropsychologicznych ani metod obrazowania mózgu. Do rozpoznania wymagane jest: 1) występowanie przez co najmniej 6…

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

Koncepcja ADHD ma długą historię, zaczynającą się od doniesień klinicznych z krajów europejskich. We wczesnych raportach nie używano terminu „ADHD” ale opisywały one dzieci, u których występowały objawy i upośledzenia obecnie uznawane za ADHD. Najbardziej zbliżony opis kryteriów diagnostyczny ADHD na których opierają się dzisiejsze sposoby diagnozowania powstał w 1845. Stworzył go niemiecki lekarz Heinrich Hoffmann…

14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

Błędne informacje na temat ADHD powodują stygmatyzację i zmniejszają wiarygodność osoby dotknięte tym zaburzeniem. Informacje te również zmniejszają wiarygodność lekarzy zajmujących się diagnozowaniem, zapobieganiem, leczeniem tego zaburzenia. Aby podważyć błędne przekonania, poprzez przedstawienie opartych na solidnych dowodach prawdziwych twierdzeniach. Wnioski te powstały z przeglądu badań które spełniały następujące warunki: – ponad 2000 uczestników – metaanaliz z…

SuperMoc Multitasking – Jak działa przy ADHD?

SuperMoc Multitasking – Jak działa przy ADHD?

Multitasking jest pojęciem często używanym w kontekście zarządzania czasem. Jednak, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak multitasking, czy może to jedynie iluzja? W tym artykule przyjrzę się temu, dlaczego multizadaniowość może być przekłamaniem i blędem poznawczym. Czym Jest Multitasking? Multitasking uznawany jest za zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie. Jednak najnowsze badania są sceptyczne. Skłaniają się…

Niedobory Witaminowe i Mineralne – Jakie?

W ciągu ostatnich dwóch dekad liczni naukowcy i badacze na całym świecie sprawdzali wpływ niedoboru witamin i minerałów na objawy zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Większość badań dotyczących braków mineralnych odbywa się na dzieciach co nie zmienia faktu, że u dorosłych wyglądać mogą podobnie. Badanie wykazują że, dzieci z ADHD często cierpią z…