Geny jako Przyczyna Występowania ADHD?

Geny jako Przyczyna Występowania ADHD?

U większości osób najczęstszymi powodami wystąpienia ADHD są czynniki genetyczne i środowiskowe które się na siebie nakładają.  W tym artykule zajmiemy się czynnikiem genetycznym. Jednak czynniki środowiskowe również podnoszą ryzyko wystąpienia ADHD. Są to trudne sytuacje mające miejsce w bardzo wczesnym etapie życia. Jest to okres płodowy lub wczesny okres poporodowy. W rzadkich przypadkach objawy podobne…

Jak diagnozuje się ADHD?

ADHD wymaga współpracy kilku specjalistów – przede wszystkim psychologa, psychiatry i pediatry u dzieci, a niekiedy też neurologa, który przeprowadza wywiad z rodzicem lub opiekunem i/lub pacjentem w celu udokumentowania kryteriów zaburzenia. ADHD nie można zdiagnozować na podstawie samych skali ocen, testów neuropsychologicznych ani metod obrazowania mózgu. Do rozpoznania wymagane jest: 1) występowanie przez co najmniej 6…

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

ADHD Nie Jest Nowym Zaburzeniem

Koncepcja ADHD ma długą historię, zaczynającą się od doniesień klinicznych z krajów europejskich. We wczesnych raportach nie używano terminu „ADHD” ale opisywały one dzieci, u których występowały objawy i upośledzenia obecnie uznawane za ADHD. Najbardziej zbliżony opis kryteriów diagnostyczny ADHD na których opierają się dzisiejsze sposoby diagnozowania powstał w 1845. Stworzył go niemiecki lekarz Heinrich Hoffmann…

14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

14 Twierdzeń o ADHD Opartych na Dowodach

Błędne informacje na temat ADHD powodują stygmatyzację i zmniejszają wiarygodność osoby dotknięte tym zaburzeniem. Informacje te również zmniejszają wiarygodność lekarzy zajmujących się diagnozowaniem, zapobieganiem, leczeniem tego zaburzenia. Aby podważyć błędne przekonania, poprzez przedstawienie opartych na solidnych dowodach prawdziwych twierdzeniach. Wnioski te powstały z przeglądu badań które spełniały następujące warunki: – ponad 2000 uczestników – metaanaliz z…